Aşağıdaki sunulan çeviri yanlışlıklar/hatalar içerebilir ve yasal bir etkisi taşımıyor

SİTEMİZDE İŞLEM YAPARAK HIZMET SÖZLEŞMESİNİN OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ, ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu belge «Abakumova Kseniya Vladimirovna»” şahıs şirketi (bundan sonra kısaca SİRKET olarak anılacaktır) tarafından www.discountpost.online internet sitesine Üyeler (bundan sonra Kullanıcı olarak da anılacaktır) tarafına  aşağıdaki belirtilen şartlarla ana sözleşmesi onaylama teklifi dir (bundan sonra kısaca MESAFELİ SÖZLEŞMESİ ve Sözleşme olarak anılacaktır)

Mesafeli Sözleşmesi’nin Konusu ve Kapsamı

    1. İşbu Mesafeli Sözleşmesi’nin konusu: Şirket tarafından Üye tarafına sunulan reklam hizmetleri (bundan sonra Hizmet olarak anılacak tır), bilgi ve teknik nitelikte, sunumunda şirketlerin ve kullanıcılar arasındaki doğan sorumluluk ilişkilerinin genel koşulları tanımı dır ve gelecekte daha ileride belirtilebilecek olan, Şirket'in Sözleşmeye dayanarak hizmet verdiği sitesinde www.discountpost.online ve/veya diğer siteler (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) hizmetlerinin sunulmasına ilişkin temel anlaşmalar dır.

1.2. İşbu Mesafeli sözleşmesi açık şartlı bir sözleşmedir. Discountpost.online sitesinde yer alan her bir hizmet işleminin temel koşulları, Kullanıcının Hizmeti ve parametrelerini seçtiği Sitede bulunan web arayüzünü kullanarak bireysel olarak çevrimiçi olarak üretilir, taraflar işlem şartlarını kabul eder.

Mesafeli Sözleşmesi kabulü ve hizmetten yararlanma

2.1  Bu Mesafeli Sözleşmesi, sitede sunulan hizmet paketinin ödeme anında (bu durumda ödeme ve sözleşme kabulü aynı zamanda gerçekleşiyor) veya gelecekteki hizmetleri karşı bir avans yapma tarihinden itibaren, Kullanıcı tarafından kabul edilmiş ve sözleşme Şirket ve Kullanıcı arasında hükümlüdür. Onaylanan sözleşmenin koşulları, Kullanıcının sonraki tüm işlemlerine uygulanır. İşbu Sözleşme, yalnızca Rusya Federasyonu ve dünyanın diğer ülkelerinde kanunla belirlenen usul uyarınca tescilli bir gerçek kişi veya tüzel kişi olan Kullanıcı ile sonuçlandırılabilir.

2.2.  Kullanıcı tarafından alınan ve teklif sözleşmesi çerçevesindeki olan her tanımlı reklam, bilgi veya teknik hizmetlerin sunumu bağımsız bir site hizmeti işlemdir. İşlem, Sitede sunulan hizmetlerle ilgili olarak Kullanıcının uygulaması sırasında Site hizmetlerinden bir veya daha fazlasına ilan ve ödeme için kullanılabilir.

2.3. Hizmet için yapılan ödeme, taraflarca kararlaştıran şartlarda Mesafeli Sözleşmesi onay edilmesiyle kabul edilir.

2.4. Her bir hizmet paketi Kullanıcı tarafından satın alınması, ilgili hizmetin şartlarına ve Hizmetlerin satın aldığı sırada Sitedeki Mesafeli Sözleşmesine mevcut güncel versiyonuna göre yapılır. Hizmet satın alma işlemleri online olarak gerçekleştiriliyor.

 2.5. Kullanıcı, profesyonel teknik araçları, otomatik yedekleme kullanımı dahil, Sitede belirli eylemlerin uygulanması, Sitenin arayüzü elemanları vasıtasıyla komutları (düğmeleri basmalar, tıklamalar) sürdürmek, ödeme yapmak ve benzeri işlemler sırasına göre Kullanıcı isteği doğrultusunda Site hizmetlerinin ve bunların fiyat listelenen parametrelere uygun olarak hizmetin ve/veya aktivasyonu kabul ediyor.

  1. Genel koşulları

3.1. Anlaşma uyarınca gerçekleştirilen işlemlere (ayrı ayrı) konu olan bilgi ve teknik nitelikteki hizmetler (bundan böyle "Hizmetler" olarak anılacaktır), sitenin ek bir işlevi ve yalnızca Site kuralları dahilinde sunulan ek işlevler olup, Site kullanıcıları tarafından yayınlanan ürünler, hizmetler ve diğer teklifler hakkında çevrimiçi Reklam panosu olarak işlev görmesini sağlar (bundan sonra Site Kuralları olarak anılacaktır). Hizmetler Rusya Federasyonu sınırları içerisinde sağlanmaktadır.

3.2. Kullanıcının Şirket Hizmetlerini satın alması koşulu, ödemeleri ve Kullanıcının Site Kurallarına uymasıdır.

3.3. Hizmetin kullanımı için sözleşme bir abonelik niteliğindedir. Hizmet Abonelik Süresi boyunca, Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 429.4. Maddede  öngörülen prosedüre uygun olarak ve talep üzerinde yürütülür. Kullanıcının satın alınan Hizmet paketi  dönem içinde  Kullanıcı tarafından ne miktarda kullanmış/kullanmamış bağımsız olarak, her dönem için ödenir.

3.4. Şirket, mevcut olanlara bağlı olarak, yerleşik Site Kuralları Kullanıcı tarafından uyulması şartıyla, Kullanıcıya hizmet sağlamaktadır. Kullanıcı, Site Kurallarına uyulmamasının, Şirketin ilgili Hizmetleri sağlama yükümlülüklerini yerine getirmesinin imkansızlığına neden olabileceğini bilmektedir.

3.5. Şirket tarafından sunulan Hizmetlerin niteliği nedeniyle, Mallar, İşler, Hizmetler ve diğer tekliflerin tanıtımı için Kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarını Sözleşme kapsamında dir. Şirket, Kullanıcı tarafından uygulanan her kişiye Hizmet sunma sorumluluğunu üstlenmez ve Hizmetlerini sunmayı reddedebilir. Kullanıcının mal/hizmet, kategorileri, politikaları vb. dahil Site Kuralları ile uyumlu değilse Şirket hizmet vermek zorunda değil ve abonelik tek taraflı fes edilir.

3.6. Hizmetlerin Kullanıcıya sunulması, Kullanıcının seçilen tarife kapsamında Hizmetlerin maliyetinin % 100'ünü (yüzde yüz) peşin ödeme yapma yükümlülüğü ve Şirketin Kural ve Gerekliliklerini yerine getiren bilgi sağlama yükümlülüğü ile ilgili bir karşı işlemdir. Kullanıcının bu yükümlülükleri yenine getirmemesi durumunda Şirket, Rusya Federasyonu medeni kanununun öngördüğü yetkilere dayanarak, Hizmetleri ilgili kısımda vermeyi reddedebilir veya askıya alınır.

3.7. Bu Mesafeli sözleşme kapsamında belirli hizmetler sağlanması için koşuları, içeriği, kapsamı, zamanlaması dahil olmak üzere, www.discountpost.online sitesinde sunulan uygunluk şartları, kurallar, gereksinimlerle  belirlenir.

3.8. Abonelik süresi boyunca, Kullanıcı Siteye kendi Hizmet paketinde belirtilen tarif limitler sınırlarında reklam verebilir.

3.9.  Abonelik Mesafeli sözleşmesi kabul ile ve Hizmet ödeme gerçekleştirilmesi ile başlar ve 30 takvim günü sürer. Servis hizmetleri aylık olarak verilir, ve, bu sözleşmenin 5.maddesine göre, bu süresi bittikten sonra Kullanıcı tarafından ödeme yapma koşulu ile otomatik olarak yenilenir. Kullanıcının otomatik yenilemeyi özel olarak iptal etmemesi durumunda yenileme sayısı sınırlı değildir. Kullanıcı Hizmetlerin süresini sınırlandırabilir ve Aboneliği Sitede Üye hesabında özel bir işlev kullanarak otomatik olarak yeni döneme bağlamayı reddedebilir.

3.10. Hizmetlerin sunulma süresi, Kullanıcının Hesaba erişiminin kullanılabilirliğine/ sınırlamasına ve Sitenin çalışmasındaki olası teknik kesintilere bağlı değildir.

3.11. Şirket'in talebi üzerine, Kullanıcı, Kullanıcının discountpost.online sitesinde yer alan Hizmetlerin sunulması ile ilgili Şirket başvurularını, taleplerini ve diğer uygulamalarını göndermesi durumunda, Kullanıcıyı Anlaşmaya taraf olarak tanımlamak için gerekli bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Ek olarak, Şirket, Kullanıcı tarafından Sözleşme ’deki Kullanıcı hesabında yer alan ve ödeme aracı olarak kullanılan hesabında belirtilen ayrıntıları/unvanlar doğrulayarak Sözleşmeyi Taraf olarak bağımsız doğrulama hakkına sahiptir.

3.12. Kullanıcı adı ve parolası veya üçüncü taraf kimlik doğrulama işlemi sırasında kullanıcı kimliği (Facebook, VKontakte, vb.) amacıyla iletilen diğer kimlik bilgileri kullanılarak yapılan eylemler, Kullanıcı tarafından taahhüt edilen ve basit bir elektronik imzanın sahip olduğu taraflarca tanınmaktadır.

3.13. Sitede sunulan Hizmetler, değiştirile bilinir, eklenebilir, güncellenebilir ve bu nedenle kullanımları "olduğu gibi" formatında, yani Kullanıcıların Sitenin hizmetlerine erişimleri sırasında Şirket tarafından sağlandığı şekliyle ve biçiminde sunulur.

3.14. Şirket, bu Sözleşmenin uygulamasına  ilişkin bildirimleri site üzerindeki Kullanıcı hesabında belirtilen bilgiler kullanarak ilgili haberler, abonelik durumunun bildirimi, yenileme ve diğer bilgi mesajlarının SMS ve / veya e-posta yoluyla bildirilmesi de dahil olmak üzere, ve Sözleşme kapsamında yapılan  işlemlerden herhangi biri, gönderme hakkına sahiptir

3.15. Kullanıcı, Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatının gerekliliklerini, Sözleşmenin hükümlerini, seçilen hizmetin ilgili şartlarını, Site Kurallarını ve Hizmeti kullanırken Site arayüzünde sunulan talimatları yerine getirmeyi taahhüt eder.

3.16.  Aykırı hareketler

Discountpost.online web sitesinde yasak hareketler:

3.16.1. Aşağıdaki belirtilen linkler ve içerikler discountpost.onlin sitesi üzerinde göndermek, iletmek, yerleştirmek, ve her hangi bir başka yoluyla yayınlamak YASAKTIR: kanun dışı olanlar, kötü niyetli, virüs programları, karalayıcı, ahlaka aykırı, Şiddet veya zülüm, terör propagandası yayınları, telif hakları ihlal eden; ırk, etnik, cinsiyet, din temelinde insanların nefret ve / veya ayrımcılığa yönelten yayınlar; herhangi bir kişi veya kuruluşa hakaret içeren yayınlar, cinsel içerikli unsurlar; uyuşturucu içerikli yayınlar; patlayıcı ve silahlarla ilgili olanlar.

3.16.2. Küçükler de dahil olmak üzere üçüncü tarafların haklarını ihlal etmek ve / veya herhangi bir biçimde onlara zarar vermek;

 3.16.3. Discountpost.online yönetimi çalışanları da dahil olmak üzere, başka bir kişi ya da kuruluş temsilcisi ve/veya toplum için yeterli haklara sahip olmadan, site sahibi için forum moderatörler ve ayrıca ağdaki diğer kişilerin yasadışı temsilini sağlayan diğer form ve yöntemleri uygulamak ve taklit etmek. Ayrıca, herhangi bir konu veya nesnenin özellikleri  ile ilgili olarak Sitenin Kullanıcıları veya Sitenin İdaresi'ni yanlış yönlendirmek.

3.16.4.  Yasal ya da herhangi bir sözleşme ilişkisine göre her hangi eylemlerin haklarının yokluğunda, içerik yüklemek, göndermek, iletmek ya da dağıtmak ve / veya yayınlamak;

3.16.5. Onaylanmamış reklamcılık bilgilerini, spam'ı (arama motoru dahil), diğer e-posta adreslerini, piramit şemalarını, çok seviyeli (ağ) pazarlama (MLM) listelerini yüklemek, göndermek, iletmek veya dağıtmak ve / veya yayinmak, internette kazanç sistemleri ve e-posta iş sistemleri, "dilek mektupları" ve bu olaylara katılmak için discountpost.online kullanma veya discountpost.online yalnızca diğer alanların/dolmenlerin sayfalarına yönlendirmek için kullanımı;

3.16.6. Herhangi bir bilgisayar veya telekomünikasyon ekipmanı veya programının işlevselliğini ihlal etmek, yok etmek veya sınırlandırmak için tasarlanmış virüs veya diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya programları içeren herhangi bir materyali yüklemek, göndermek, iletmek veya dağıtmak ve / veya yayınlamak, izinsiz erişim için, ticari yazılım ürünlerine ve programlarına ait seri numaraların yanı sıra, üretim, girişler, parolalar ve Internet üzerindeki ücretli kaynaklara yetkisiz erişim elde etmek için ve aynı zamanda yukarıdaki bilgilere bağlantılar yerleştirmek için diğer araçlarla kullanmak;

3.16.7.  Yetkisiz üçüncü şahısların kişisel bilgileri toplamak ve saklamak

3.16.8. Web sitelerinin ve Servisin bir bütün olarak normal çalışmasını bozma

3.16.9. Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatlarına aykırı olan internet ağ kaynaklarını discountpost.online bağlantılar kurmak;

3.16.10. İşbu sözleşmenin getirdiği kısaltmaları ve yasakları ihlal etmeyi amaçlayan eylemleri teşvik etmek;

3.16.11. Başka her hangi bir şekilde, uluslararası hukuki mevzuatları da dahil olmak üzere mevzuatlar ve kanunlar ihlal etmek.

3.17. Şirket, Sitede Kullanıcı tarafından verilen materyallerin Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatını, uluslararası hukuk kurallarını ve / veya üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiğine dair bilgileri varsa, Şirket söz konusu Materyalleri herhangi bir zamanda kontrol etme ve / veya silme, ve ayrıca bu Materyalleri Siteye gönderen Kullanıcının üyelik sınırlamak hakkına sahiptir.

3.18. Kullanıcı Şirketin ilk talebinde bulunmakla Materyallerde yer alan bilgilerin doğruluğuna dair belgesel kanıtlar , evraklar ve Materyallerle ilgili belgelerin kopyaları (Kullanıcıların telif haklarının ve diğer münhasır hakların meşru kullanımını teyit eden lisanslar ve sertifikalar, sözleşmeler, vs. ve Materyallerde kullanılan diğer fikri faaliyetlerin sonuçları), Kullanıcı tarafından usulüne uygun olarak onaylanmış şeklinde sağlamak yükümlüdür.

3.19. Kullanıcı, sitedeki yerleştiren Materyallerini Şirket tarafından uygunsuzluğunun bildirilmesinin alınmasından itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde, Şirket'in şartları ile uyuşmazlığı ortadan kaldırmayı taahhüt eder.

3.20. Kullanıcı, Site üzerindeki tüm Kurallara, arayüzünde sunulan talimatlara uymakla ve aynı zamanda Güncel versiyonlarını Sitede tanımakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu kural ve belgelerin Şirket tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini, ve discountpost.online sitesi üzerinde yayınlanan güncellemeleri kabul eder.

3.21. Siteye yerleştirilebilecek Reklam ilanı oluşturma, yerleştirme, değiştirme ve diğer tüm işlemler Site Kurallarına tam olarak uygun şekilde gerçekleştirilir

3.22. Şirket, Hizmetlerin sağlanmasına başlamamayı ve/veya Hizmetler'i kısmen veya tamamen vermeyi Materyalleri yayınlamayı kabul etmemek ve / veya Mağaza sayfasına reklam eklemeyi kabul etmemek ve herhangi bir zamanda Hizmetlerin sunulmasını durdurmak, Materyallerin yayınlanması ve / veya Mağaza sayfasında Reklamların gruplandırılması dahil olmak üzere aşağıdaki durumlarda reddetme hakkına sahiptir:

  • Kullanıcı tarafından mevcut Sözleşmenin hüküm ve koşularının, discountpost.online sitesinin kurallarının ihlal etme
  •  Kullanıcının materyalleri Site Kurallarına uymadığı veya bu kurallara uymayacak durumlarda

3.23. Şirket, Kullanıcının Sözleşmenin şartlarını, işbu Şartları ve / veya Kuralları ihlal eden eylemleri nedeniyle Hizmetleri sağlama yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda sorumlu değildir.

3.24. Kullanıcı, talep edildiği sırada Site tarafından sağlanabiliyorsa ve mümkünse, Hizmetlerin (tarife) oluşumu ve kapsamında bir değişiklik talep etme hakkına sahiptir. Şirket ise, Hizmette bu değişiklikleri sağlamak için verme veya kısıtlama / reddetme hakkına sahiptir.

 3.25. Kullanıcının cari dönemdeki kalan gün sayısına bağlı olarak Reklam paket artışı için gerekli ek ücreti ödedikten sonra mevcut Abonelik Dönemi boyunca herhangi bir zamanda Kullanıcı'nın işlevselliğini artıracak tarife değişikliği sağlanabilir. Bu durumda, Aboneliğin kalan gün sayısı için Kullanıcıya, yeni tarife tarafından sağlanan işlevler setini dikkate alarak, Site'nin yetenekleri ile sağlanır. Ayrıca, bir önceki Reklam paketi ek olarak yerleştirilmesi de mümkündür; bu da bir önceki tarife beyanlarının sayısı ile yeni seçilen tarifenin hacmi arasındaki fark şeklinde hesaplanır ve belirlenir.

3.26. Fonksiyonel seviyenin azaltılmasına yönelik tarife değişikliği sadece bir sonraki Abonelik Süresinden mümkündür

3.27. Kullanıcı, Hizmeti kullanmaktan kendi inisiyatifini reddetme hakkına sahiptir ve Şirket'i bir sonraki dönemin başlangıcından önce bu konuda bilgilendirir. Mevcut Abonelik Süresinin son günü, bu durumda Hizmetlerin sağlanmasının sona erdiği tarih olarak kabul edilir.

3.28. Üyelinin mevcut Abonelik Süresinin sona ermesinden önce Kullanıcı tarafından gönüllü olarak kaldırılması halinde, Hizmetin işlevselliği, Aboneliğin son ödeme gününde yürürlüğe girer.

3.29. Şirket, cari döneme ait abonelik kullanım süresinin, Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 310 uncu maddesinin 3. fıkrasında belirtilen ücrete bağlı olmaksızın abonelikten çıkardığı cari döneme ait hizmetlerin tam maliyetini saklama hakkına sahiptir.

4. Reklam ilanları yönetimi, Hizmet ücretleri, Ödeme şekli

4.1. Reklam ilanı yerleştirme yöntemi: Reklam ilanı Kullanıcı tarafından hazırlanır ve onay için dıscountpost.onlin sitesinin yöneticisine gönderilir. Reklam ilanı denetlemesi ve yürütülmesi, yalnızca Kullanıcı tarafından ödenmesinden sonra başlar. Ödeme planı, yöntemler ve diğer koşullar aşağıda açıklanmıştır. Denetlemeden sonra duyuru Site’nde yayınlanır.

4.2. Kullanıcı tarafından seçilen Hizmetlerin ücreti, özelliklerine göre belirlenir (Hizmet türü, reklam paketinin kapsamı ve diğer özellikler) ve Kullanıcıya abonelik tamamlanması sırasında Site’ndeki kullanıcı arayüzü üzerinden ruble olarak bildirilir. Hizmet ücretleri ödeme sırasında geçerli olan fiyatlarla yapılır.

4.3. Kullanıcı, Reklam ilanı verildiğinde, Site’ndeki arayüzde sunulan yollardan biriyle Hizmetler için ödeme yapabilir. Ödeme yönteminin seçimi ve kullanımı, Kullanıcı tarafından ödeme anında Site’nde sunulan tekliflerden kendi takdirine bağlı olarak yapılır.

4.4. Abonelik sürekli yenilenmesi amacı ile Hizmetlerin otomatik olarak yenilenmesi seçeneği ile bir sonraki Abonelik Dönemi için Hizmetlerin ödemesi, e-cüzdana yansıtılan Kullanıcı tarafından ödenen avans bakiyesinden yapılır. Ödeme, Kullanıcının Hesabında, yeni Dönemin başlangıcında e-cüzdan bakiyesinden bir mahsup şeklinde görüntülenir. Bir sonraki dönem için ödeme bakiye yetersizliği durumunda, hizmet sona erer.

4.5. Ödeme, Kullanıcı tarafından ilgili Abonelik Süresi için Hizmetlerin ücretinin % 100ün (yüzde yüz) tutarındaki peşin ödeme olarak yapılır.

4.6. Hizmet paketi ödenmesi sadece bir yöntemle yapılır. Aynı anda farklı yöntemle bir Hizmet paketi için ödeme yapılmaz.

4.7. Teşvik tedbirlerinin uygulanması veya Şirket'in tek taraflı kararı ile diğer durumlarda, Kullanıcı‘ya ikramiye/bonus uygulanabilir. Kazanmış bonusları/ikramiyeleri sonraki dönemlerde Hizmet paketi ödeme sırasında indirim olarak kullanılabilir. Şirket tarafından verilen bonusları/ikramiyeleri nakit benzeri bir değere dönüştürülmesi yapılmamaktadır. Bu tür teşvik etkinliklerinin ve ikramiye/bonus ve/veya ödül verilmesi şartlarının yerine getirilmesi, discountpost.online sitesin‘deki özel kurallar ile düzenlenir.

4.8. Kullanıcıya hizmet paketi gerçekleştirmesini ve kullandığı hizmet paketinin sayısı , Şirket'in istatistik sayım sisteminin verilerine dayanarak belirlenir.

4.9. Şirketin, verilen Hizmetler ile ilgili olarak Kullanıcıdan yazılı bir itirazda bulunmaması halinde, raporlama ayının son tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde (Kullanıcının temsilcisinin FRT'nin ve/veya diğer belgelerin elektronik bir kopyasını almasını reddetmesi veya Kullanıcı tarafından evrakların alınması için yetersiz bir adresin belirtilmesi nedeniyle, dahil olmak üzere) FRT’de belirtilen Raporlama dönemi için hizmetler düzgün bir şekilde Şirket tarafından işlenen ve tam olarak kullanıcı tarafından kabul edilir.

4.10. Yukarıdaki yöntemlerle  herhangi bir belge (FRT, mesajlar, bildirimler dahil olmak üzere) edinme sorumluluğu Kullanıcı'ya aittir. Şirket, iletişim sistemlerinin arızalanması sonucu, Kullanıcı tarafından evrakların geciktirilmesi veya alınmamasından, Hizmet sağlayıcılar, Telekom operatörleri, Kullanıcı tarafından kişisel Kullanıcı hesabına erişim ve/veya parola kaybı veya Şirketin kontrol bölgesinin ötesindeki diğer durumlar gibi eylemler/eylemsizlik’ten sorumlu değildir.

4.11. Şirket tarafından oluşturulan ödeme belgeleri, FRT'ler ve diğer belgelerdeki isim/Unvan, resmi adres, posta adresi, vergi numarası, KPP, iletişim ve diğer bilgiler kişisel Kullanıcı hesabında belirtilen Kullanıcıya ait bilgiler doğrultusunda belirtilecektir.

4.12. Kullanıcı, kişisel Kullanıcı hesapta belirtilen Kullanıcı verilerinin doğruluğundan sorumludur. Kullanıcının personel belgelerde ve detaylarında değişiklik olması durumunda, kişisel Kullanıcı hesabında gerekli değişiklikleri derhal yapmalıdır ve bu tür verilerin bağımsız bir şekilde değiştirilmesinin imkansız olması durumunda, Şirket'in bu tür değişikliklere ilişkin olarak Şirket tarafından başvuru formu ile birlikte, Şirket'in talebi üzerine, belgelerde meydana gelen değişiklikleri teyit ederek bildirilmesi.

4.13. Şirket, tüzel kişilerin birleşik devlet sicilinde (tüzel kişi / şahıs şirketler) yer alan verilerle mutabık kalarak, kişisel Kullanıcı hesabında belirtilen Kullanıcı detaylarının doğruluğunu doğrulama ve tutarsızlıkların varlığında, ilgili verileri Kullanıcı Kimliği olarak belirtilen TIN'ı (vergi numarasını) kullanarak düzeltini yapması hakkına sahiptir.

 4.14. Rusya Federasyonu Sivil Kanunu madde 317.1 1.fıkrasına göre Taraflar, Sözleşme kapsamındaki Tarafların herhangi bir parasal yükümlülüğü bakımından, yasal faizin (fonların kullanım süresi için borç miktarına olan faiz) tahakkuk ettirilmediğine karar verdiler.

5. Tarafların sorumluluğu

5.1. Şirket, Hizmetlerin uygun bir şekilde sunulması için tüm makul çabayı göstermeyi taahhüt eder, ancak Kullanıcının aşağıdaki nedenlerle Hizmeti kullanamaması durumunda Kullanıcının zararlarını karşılamaz ve tazmin etmez:

  • Hizmetlere erişimin yapıldığı kamuya açık iletişim kanallarının teknolojik arızaları, kullanıcının herhangi bir sebeple İnternet'e erişiminin kaybolması, hatalar, ihmaller, işteki kesintiler veya veri aktarımı, iletişim hattı kusurları ve diğer teknik arızalar;
  • Hacker, DDoS saldırıları, virüs programlarının eylemleri ve Sitenin diğer ihlalleri de dahil olmak üzere üçüncü tarafların Site çalışmalarına izinsiz müdahale.
  • Kullanıcının yetkisiz kullanım belirtileri de dahil olmak üzere kişisel Kullanıcı hesabına erişimini/parola kaybetmesi;
  • Mücbir sebepler tanımına giren durumlarda.

5.2. Şirket'in kusurları nedeniyle Kullanıcı'ya zarar verilmesi durumunda, mevcut mevzuatta öngörülen prosedüre uygun olarak sorumluluk belirlenir. Bu durumda Şirketin Kullanıcıya karşı yükümlülüğü, Kullanıcı tarafından talep edilen ve ödenen Hizmetlerin bedelini aşmayan, ancak Şirket kusuru ile alınmayan tutarda belirlenir veya uygunsa, Kullanıcı e-Cüzdanı'nın zararı sırasında bakiyesini aşmayan bir tutarda ve sadece Kullanıcı, e-Cüzdan bakiyesindeki paranın bir miktarda veya tamamını kaybederse.

5.3. Şirket, Kullanıcı tarafından Site Kurallarının ihlali ile bağlantılı olmak da dahil olmak üzere, Şirket'in kusuruna değil, Kullanıcının maruz kaldığı zararlardan sorumlu değildir.

5.4. Kullanıcı bilgilendirilir ve verilen hizmetlerin ödemesini kabul işlemi de dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) işlemlerin bir kısmının Şirket tarafından şahsen veya üçüncü şahıslar aracılığıyla izlenmediğini ve Şirketin kontrol altında olmadığını kabul eder. Şirket, Hizmetlerin ödenmesi için Kullanıcı tarafından yapılan para transferinden ve / veya ödeme gerçekleştirilmesinden sorumlu değildir. Kullanıcı tarafından seçilen ödeme yöntemlerinin güvenlik, gizlilik ve diğer kullanım şartları Kullanıcı ile ilgili kuruluşlar arasındaki anlaşmalar ile belirlenir.

5.5. Kullanıcı, Sitede Kullanıcı adı / şifresi, e-posta adresleri, telefon numaraları (çalışanların ve üçüncü tarafların eylemleri dahil) kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden; yanı sıra, Kullanıcının Kullanıcı hesabının ve basit elektronik imzanın yetkisiz kullanımı nedeniyle ortaya çıkacak olan giriş / şifre ve zararların güvenliğinin sorumludur .

5.6. Login/adı ve/veya parola hırsızlık/kaybı durumunda Kullanıcı yalnız kişisel Kullanıcı hesabına ve/veya hizmetlere erişmek için şifre değiştirmek için gerekli tedbirleri taahhüt eder. Şirket, üçüncü şahısların işlemlerinden sorumlu değildir; bu durumda Şirket,  Kullanıcının login/adı veya parola çalınması veya kaybolmasıyla sonuçlanan ve Kullanıcının kişisel Kullanıcı hesabına yetkisiz üçüncü şahıslarla bağlantılı olarak maruz kaldığı maliyetler, zararlar ve / veya kar kaybı ile sonuçlarından sorumlu değildir.

5.7. Kullanıcı, Reklam ilanında içeriği ile ilgili olarak Rusya Federasyonu mevzuatının ihlali konusunda, ilgili bilgiler (lisans, sertifika vb.) gerçekliğini doğrulamak için talep edilen bilgilerin güvenilmezliği (güvenilmez, bilerek, etik olmayan, vb.) ve / veya İlgili mallarının/hizmetlerinin (lisans, sertifika vb.) güvenilirliğini teyit etmek, üçüncü şahısların telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmek, üçüncü şahıslardan gelen hak taleplerini kaldırmak ve bu talepler üzerinde Şirket'in uğradığı tüm zararları tazmin etmek tam sorumluluk taşımaktadır. Aynı zamanda kaybedilen kar geri ödenmez. 

5.8. Sözleşmenin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda, Şirket, Kullanıcının Site’ndeki Kişisel Kullanıcı Hesabında  erişimi kısıtlamak ve Anlaşmanın müteakip sona erdirilmesi (reddetme) dahil olmak üzere, Hizmetlerin Kullanıcıya sunulmasını derhal durdurma hakkına sahiptir. Bu durumda, Kullanıcı Hesabına erişimin, bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin askıya alınmasını gerektirmeyen Site Kurallarının ihlali ile bağlantılı olarak kısıtlanması durumunda, verildiği Hizmet, Hizmet Süresi boyunca ücretlendirilir.

5.9. Şirket, Sitesinde yer alan hizmetlerin Kullanıcının beklentileri ve Kullanıcı tarafından Sitede yer alan Hizmetlerin alınmasıyla bağlantılı olarak yayınlanan ilanlara gelen ziyaretçilerin yanıtının alınması ile sağlanmasını garanti etmez.

6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

6.1. Bu Sözleşme kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, Moskova Tahkim Mahkemesine başvuru yapılabilir ve uyuşmazlığın tahkim mahkemesine bağlı olmaması durumunda, Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatına göre diğer mahkemelere gönderilir.

 6.2. Bir mahkemeye başvurmadan önce, bir tüzel veya gerçek kişi olarak Sitesinde kayıtlı bir Kullanıcı, Kullanıcı tarafından atıfta bulunulan şartların teyit edildiği belgelerle birlikte Şirket'e yazılı bir talep göndererek ihtilafların çözümüne yönelik yargısız prosedürlere uymak zorundadır. Bu tür iddiaların değerlendirilmesi için süre, Şirket tarafından yapılan talebin alınmasından en fazla 30 (otuz) gündür. Kullanıcının belirli bir süre içinde Şirket'ten talebe cevap vermemesi ya da Şirketin Kullanıcı'nın makul taleplerini yerine getirmeyi reddetmesi durumunda, Kullanıcı mahkemeye başvuru hakkına sahiptir.

7. Diğer koşullar

7.1. Sözleşme, Teklif Sözleşmesi’nin 2. Bölümünde belirtilen prosedüre uygun olarak onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer. İşbu Sözleşme, anlaşmaya ve mevzuata uygun olarak feshine kadar süresiz olarak geçerlidir.

7.2. Şirket, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde Teklif Sözleşmesi şartlarını değiştirme ve/veya tamamlama ve Teklif Sözleşmesi herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahiptir. Sözleşmesi’nin değiştirilme tarihi, Sözleşme’nin yeni versiyonun Sitede yayınlandığı tarihtir. Kullanıcı, Sözleşmeye onay vermeden ve işlemi tamamlamadan önce, Sitede yer alan Teklif Sözleşmesin güncel versiyonu ve her işlemin şartlarını öğrenmelidir.

7.3. Teklif Sözleşmesi yürürlüğe girmesinden sonra Üyelik teklifi verilmesi ve Kullanıcı tarafından Sözleşme kapsamında gerçekleştirilmesi, tarafların Sözleşmeye uygun değişiklikleri ve/veya ekleri kabul ettikleri anlamına gelir. Yukardaki belirtilen Sözleşmedeki değişiklikler önceden satın alınan ve ödenen Hizmetler için geçerli değildir.

7.4. Şirket, Sözleşmeyi mevcut mevzuatın öngördüğü biçimde, Kullanıcının Site arayüzünden bildirmesiyle veya e-posta adresine veya başka bir şekilde bildirme hakkına sahiptir.

7.5. Sözleşme, kullanıcının istek üzerinde erken sonlandırılabilir.

7.6. Sözleşme, Taraflar arasında konuya ilişkin olarak kararlaştırılan tüm şartları temsil eder ve Taraflarca aksi açıkça belirtilmedikçe, Taraflar arasında konuyla ilgili olarak önceki tüm sözleşmelerin, güvencelerin ve her türlü anlaşmanın yerine geçer.

8.  Şirket bilgileri

Şahıs şirketi ‘Abakumova Kseniya Vladimirovna’

Şirketin resmi adresi: Moskova, pr. Marshala Zhukova, 24

Şirketin posta adresi: 140542,  Moskovskaya obl,  pos. Fruktovaya, ul.Chertkova, 61

Sicil numarası: 318774500108532

Vergi numarası: 773406769646